ادو تویلت دیویدف برلیانت گیم(مردانه)

DAVIDOFF THE BRILLIANT GAME (M) EDT 100 ml

دیویدف نسخهٔ اول " د گیم " را در سال ۲۰۱۲ به بازار عرضه کرد که برگرفته از بازی ‌‌های قمار و طراحی بطری آن‌ یاد آور ژتون‌های بازی‌ پوکر است. " د گیم اینتنس" نیز یک سال بعد از نسخه اصلی‌، تولید شد. در زمستان ۲۰۱۴ عضو جدیدی به نام " د برلیانت گیم " با رایحه و قالبی نو به این کلکسیون اضافه شد. " د برلیانت گیم" بوی گرم و اعتیاد آور مردی کاریزماتیک است. این ترکیب شرقی-چوبی، با رایحه کوکتل آمریکایی‌ ( که از کمپاری، ورموت و سودا تهیه شده) آغاز میشود، با قلب چوبی سرو ادامه می‌یابد و به پایه گرم دانه تونکا منتهی‌ میشود.
849,750 تومان

دیویدف نسخهٔ اول " د گیم " را در سال ۲۰۱۲ به بازار عرضه کرد که برگرفته از بازی ‌‌های قمار و طراحی بطری آن‌ یاد آور ژتون‌های بازی‌ پوکر است. " د گیم اینتنس" نیز یک سال بعد از نسخه اصلی‌، تولید شد. در زمستان ۲۰۱۴ عضو جدیدی به نام " د برلیانت گیم " با رایحه و قالبی نو به این کلکسیون اضافه شد. " د برلیانت گیم" بوی گرم و اعتیاد آور مردی کاریزماتیک است. این ترکیب شرقی-چوبی، با رایحه کوکتل آمریکایی‌ ( که از کمپاری، ورموت و سودا تهیه شده) آغاز میشود، با قلب چوبی سرو ادامه می‌یابد و به پایه گرم دانه تونکا منتهی‌ میشود.