ادو تویلت دیویدف کول واتر( مردانه )

DAVIDOFF COOL WATER (M) EDT 125 ml

الهام گرفته شده از اعتقاد به این که ویژگی های شخصیتی یک مرد مشابه عناصر سازنده اقیانوس ها می باشد! کول واتر مردی است که در انجام فعالیت های خود تمام نیروی خود را به کار می گیرد. با کول واتر قدرت خنکی اقیانوس را در آغوش می کشید. خالق کول واتر این عطر را با استفاده از ساده ترین نت ها و بسیار خنک طراحی کرده است. دیویدوف از ستارگان سریال آمریکایی LOST به نام های جاش هالووی، پل واکر و اسکات ایستوود در تبلیغات تلوزیونی این عطر استفاده کرده است.
572,000 تومان
الهام گرفته شده از اعتقاد به این که ویژگی های شخصیتی یک مرد مشابه عناصر سازنده اقیانوس ها می باشد!
کول واتر مردی است که در انجام فعالیت های خود تمام نیروی خود را به کار می گیرد. با کول واتر قدرت خنکی اقیانوس را در آغوش می کشید. خالق کول واتر این عطر را با استفاده از ساده ترین نت ها و بسیار خنک طراحی کرده است.
دیویدوف از ستارگان سریال آمریکایی LOST به نام های جاش هالووی، پل واکر و اسکات ایستوود در تبلیغات تلوزیونی این عطر استفاده کرده است.