براش کرم پودر و کانتور استودیومیکاپ مدل اووال

PRO OVAL FOUNDATION BRUSH

این براش ها از موی با کیفیت تولید شده و بسیار نرم و روان می باشد. قلم های آرایشی انواع مختلفی دارند که کاربرد هر کدام با دیگری متفاوت است و برای آنکه به درستی از آنها استفاده کنید باید موارد مصرف هر براش را بدانید. این براش به صورت تخصصی برای کرم پودر و کانتور طراحی شده که به خوبی کرم را روی صورت پخش میکند و به راحتی نقاط کانتور صورت را مشخص میکند.
*
450,000 تومان

این براش ها از موی با کیفیت تولید شده و بسیار نرم و روان می باشد. قلم های آرایشی انواع مختلفی دارند که کاربرد هر کدام با دیگری متفاوت است و برای آنکه به درستی از آنها استفاده کنید باید موارد مصرف هر براش را بدانید. این براش به صورت تخصصی برای کرم پودر و کانتور  طراحی شده که به خوبی کرم را روی صورت پخش میکند و به راحتی نقاط کانتور صورت را مشخص میکند.