سایه چشم مایع استودیومیکاپ مدل اندورنس

ENDURANCE CREAM EYESHADOW

با سایه چشم مایع استودیومیکاپ براق شوید و بدرخشید. این محصول با فرمول ویژه خود پشت پلک بسیار سبک است و باعث درخشش فوق العاده ای در پشت چشمان شما می شود.
*
625,000 تومان

با سایه چشم مایع استودیومیکاپ براق شوید و بدرخشید.

این محصول با فرمول ویژه خود پشت پلک بسیار سبک است و باعث درخشش فوق العاده ای در پشت چشمان شما می شود.

با استفاده از اپلیکاتور سایه را به پشت پلک خود بزنید و با استفاده از براش آن را ترکیب کنید.