شنل الور هوم 100 میل (زنانه)

Chanel Allure Homme

معرفی محصول : دشوار در توصیف و غیر قابل مقاومت. دارای رایحه ای جذاب که بیانی از قدرت درونی و جذابیت یک مرد می باشد.ساختار خنک رایحه این عطر، توجه همگان را به فردی که از آن استفاده می کند، جلب می نماید. ترکیب الور پور هوم در بردارنده چهار رایحه اصلی است: خنکی گیاه، گرما و تیزی رایحه فلفل و جذابیت دانه تونکا و گل لادن. هر یک از این رایحه ها به تنهایی استشمام نمی شوند و در کنار هم یک هارمونی دل انگیز را ارائه می کنند.
1,750,000 تومان

معرفی محصول :

دشوار در توصیف و غیر قابل مقاومت. دارای رایحه ای جذاب که بیانی از قدرت درونی و جذابیت یک مرد می باشد.ساختار خنک رایحه این عطر، توجه همگان را به فردی که از آن استفاده می کند، جلب می نماید.
ترکیب الور پور هوم در بردارنده چهار رایحه اصلی است: خنکی گیاه، گرما و تیزی رایحه فلفل و جذابیت دانه تونکا و گل لادن. هر یک از این رایحه ها به تنهایی استشمام نمی شوند و در کنار هم یک هارمونی دل انگیز را ارائه می کنند.