کرم دست و صورت خاویار Hawaii

CAVIAR FACE AND HAND WHITENING CREAM

از بین برنده نقاط سیاه روی پوست - سفید کننده - ترمیم کننده سلول های پوستی - غنی شده با عصاره خاویار

ویژگی ها :

قیمت :

125,000 تومان

از بین برنده نقاط سیاه روی پوست - سفید کننده - ترمیم کننده سلول های پوستی - غنی شده با عصاره خاویار